વોલ્વો બસમાં જંગી ખોટ, ખરીદે તો પણ સસ્તી પડે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.