શહેરના ર૦ જંકશનો પર “ડીટેઈલ ટ્રાફિક સર્વે” કરવામાં આવશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.