સખી મંડળને બદલે ગાંધીનગરની એજન્સીને કોન્ટ્રાકટ આપતા વિરોધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.