સરકારની ગુડબુકમાં આવતા પંકજ કુમાર અથવા મુકેશ પુરી નવા મુખ્યસચિવ બની શકે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.