સરપંચે ગામ બદલી નાંખ્યુ ને ભાજપની કિન્નાખોરીનો ભોગ બન્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.