સર્વોચ્ચ અદાલતના પૂર્વ ન્યાયાધીશે કહ્યું – કેબ બંધારણનું ખુલ્લું ઉલ્લંઘન છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.