સહકારી ડેરીની લૂંટ, પશુપાલકોના દૂધના ભાવમાં ઘટાડો, વેચાણમાં ઘટાડો નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.