સીએએ એક્ટ અંગે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલનું આવું ભાષણ સાંભળ્યું ન હોય, જૂઓ વિડિયો 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.