સીઝનલ તાવથી ગુજરાતમાં 55ના મોત, વકરતો રોગ કેન્દ્રની ટૂકડી દોડી આવી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.