સુરતમાં દોઢ લાખ મહિલાઓ માટે ટેક્સટાઈલ્સ પાર્ક

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.