સુરત કાપડ બજારના 14માંથી 11 માળ બળીને ખાક

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.