સુવિધાઓ આપવામાં ઉણા ઉતરેલા તંત્ર સામે સુરેન્દ્રનગરવાસીઓએ બંધ પાડી રોષ ઠાલવ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.