સૌરાષ્ટ્રનાં બંધોમાં હવે 10 ટકા પાણી, રૂપાણીએ એરકંડીશનમાં બેસી ઉનાળાની ચર્ચા કરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.