સ્માર્ટ ચીપ કંપનીએ હેક કરી બોગસ લાયસંસ આપી દીધા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.