હડતાલમાં ગુજરાતની તમામ મજૂર અદાલતો અને પંચ બંધ રહ્યાં, 35 સેવાઓને અસર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.