હત્યારા ભાજપના નેતા દીનુને રૂપાણીએ ગીરમાં ખાણ આપી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.