હાટકેશ્વરના મોડલ રોડ પર દશેરાએ વિશાળ ભૂવો પડયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.