હાર્દિકના સમાધાનની રાહ ન જોઈ અને દેવું વધતાં ખેડૂત કુટુંબે આત્મહત્યા કરી લીધી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.