હિંમતનગરમાં જીપીએસના તાલીમ વર્ગનો પ્રારંભ.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.