સરકારી હોસ્પિટલોમાં ૧૦૬૧ અને ખાનગી સંસ્થાઓમાં ૧૭૦૦ વેન્‍ટીલેટર

1 ventilator in government hospitals and 1 in private institutions

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.