10 ધારાસભ્યોએ કહ્યું અલ્પેશ ઠાકોરને હાંકી કાઢો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.