100 નવી એમ્બ્યુલંસ ખરીદાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.