18 વર્ષમાં 25 કરોડ વૃક્ષો વધીને 34 કરોડ થયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.