20 કરોડના પાણી કૌભાંડ બાદ હવે, રેલ નીર 4 કરોડ લીટર નર્મદાનું પાણી વાપરે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.