23 મોત પછી બીજા દિવસે સુરતમાં 17 માળની સીડી આવી, વહેલી આવી હોત તો બચાવ થયો હોત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.