કચ્છના ગાંધીધામ ખાતે 248 બાળકોએ 1500 ડફલીઓ સાથે નૃત્ય કરી વિશ્વ વિક્રમ રચ્યો 

248 children dance at 1500 at Gandhidham in Kutch, set a world record

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.