28 સ્થળ ઉપરાંત વધુ 5 હોસ્પિટલમાંથી પોરા મળતાં દંડ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.