અમદાવાદ સરદાર રીંગ રોડ પર 18 પુલ બનશે, કુલ થશે 20

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.