300નું ખાતર 1500માં વેચાય છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.