4 હજાર કરોડનું મોંઘવારી ભથ્થું ચૂકવાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.