5 રાજ્યોના પરિણામ પછી ભાજપથી કોંગ્રેસને લોકસભાની બેઠકો વધુ મળી શકે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.