5 વર્ષમાં 10 લાખ લોકો વાહન અકસ્માતમાં ઘવાયા, દારુ કારણભૂત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.