500 કરોડનું ડ્રગ્સ કચ્છના દરિયામાંથી પકડાયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.