6 મહાનગરપાલિકાઓના વિકાસ માટે કોઇ કચાશ નહિ રાખીએ : મુખ્યમંત્રી

cm vijay rupani
cm vijay rupani

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.