70 વર્ષ જુની લોકમાન્ય વી.એસ. હોસ્પિટલને હથોડામારી તોડવાનું શરૂ, 80 ટકા સેવા બંધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.