અદાણી ગ્રુપની કંપનીના શેરો મંદી બાદ તેજી અદાણી પાવરના શેર 9.96 ટકા વધારો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.