કૃષિ પાક વિમો મરજીયાત કરાયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.