અમદાવાદ – સુરત જતી એસ.ટી. બસો બંધ કરાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.