રીબડા ગામે અનીરૂધ્ધસિંહ મહિપતસિંહ જાડેજા ફરાર આરોપી, વાડી કલબમાં દરોડા બાદ ભાગતો ફરે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.