ચીન પર વધુ એક પ્રહાર: 800-800 કરોડના હાઇ-વે પ્રોજેક્ટ માટે ચાઇનીઝ કંપનીઓનો કોન્ટ્રાક્ટ રદ્દ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.