ચંદ્ર પર પૃથ્વી કરતા 200 ગણું વધુ રેડિયેશન, અવકાશયાત્રીઓને સૌથી વધુ જોખમનો સામનો કરવો પડે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.