ભાજપની રૂપાણીની કિન્નાખોરી સરકારે શહેરોમાં 7 હજાર અને ગામડાના 7 સો કિલો મિટરના માર્ગો બનાવ્યા

BJP's Rupani government creates roads in cities of 7,000 and 700 kilometers in villages

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.