2000 કરોડના પ્રોજેક્ટ પર ભાજપના નેતા ફડનવીશ ફસાઈ રહ્યાં છે – કેગનો અહેવાલ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.