ચીને ભારતના અરૂણાચલનો 75 કિ.મી. સુધી કબજો લઈ લીધો

China is Took over 75 km in Arunachal, India

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.