ચીનની હલકાઈ: 15 જૂને ચીન દ્વારા કરવામાં આવેલો હુમલો ચીનના રાષ્ટ્રપ્રમુખ જીપનિંગની જન્મદિન ‘ગિફ્ટ’ હતી.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.