કોલંબીયાની વેપારી ફાની જાહન્ના રોડ્રીગેઝ રીયાનોના 4100 ડોલર અમદાવાદમાં ચોરાયા

Colombian businesswoman Fanny Jahanna Rodriguez's $ 4100 stole from Radiation Blue Hotel near Lawn Garden in Ahmedabad

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.