રૂપાણીની હોસ્પિટલમાં કોરોનાના દર્દીઓએ બીજા દર્દીઓની સેવા કરવી પડે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.