યશ બેંકની 152 શાખાઓમાં ગુજરાતમાં કોરોડોના વ્યવહારો અટવાયા

Corridor transactions were halted in 152 branches of Yash Bank in Gujarat

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.