ક્રુડ ઓઈલમાં ૩૦ વર્ષનો સૌથી મોટો કડાકો, મંગળવારે ભાવનો માથું ઊંચકવા પ્રયત્ન

Crude Oil plunges 30%; Biggest drop In 29 Years, increase prices tuesday

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.