કોવીડ -2 વાયરસને મારવા માટે નાકનો સ્પ્રે શોધાયો

Doc creates nasal spray to kill Corona virus

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.